BWCC2-types-of-coins(1)


איזה מה סוגים מטבעות אוהבים מאוד אספנים?


מְשַׁכֵּר לא המדיניות הכי טובה בכל בנוגע לאיסוף מטבעות. לעתים מזומנות המטבעות הינם שמאד מעריכים את אותה הנדירות, ההיסטוריה או שמא מדינת במידה ש.

לפניך רב עשיר על ידי גדול המטבעות ש"מטבעיות "אובססיביות:

מטבעות לאומיים: פטריוטיות במטבעות

למרבית, אספני מטבעות לאומיים מנסים למצוא לקשור מטבעות על ידי ארצם. נהוג פשוט על ידי אספני מטבעות לאומיים לקבל חזרה מטבע מייצג כמעט מכל תאריך וסימני מנטה בכל סדרת מטבעות. אספני מטבעות לאומיים יחודיים לוקחים וריאציה לא רגילה על ידי סדרות, תאריכים ונענע.

מטבעות שגיאה: זה בסדר לתכנן הן לא כל בסדר

כזה הסוגים המודרניים בידי איסוף מטבעות נקראת איסוף מטבעות שגיאה. טעויות התאפשרו אם וכאשר ישאיר המטבעות הופך אוטומטית במסגרת זמן המאה התשע עשרה. לאספנים אצל מטבעות היסטוריים מעולה מטבעות שגיאה מכיוון שהם נוהגים את אותו הייחודיות או לחילופין מטבעות השגיאה. ואלו אספן מטבעות מודרני מתאהב במטבעות שגיאה מכיוון שמובטח לחומרי ריסוס אלו שהתהליכים המודרניים מבטיחים שאנו מיוחדים. סובייקטים או שגיאות המטבע מכילים בתוכם את הדברים הבאים:

– מתים שהוכפלו
– סימני מנטה שנדבקו שוב פעם
– מיושן כל
– שביתות כפולות
– מטבעות שאנו מתכתיים
– מטבעות עקורים או לח ילופין מהסביבה למרכז
– מטבעות שקוצצים
– מטבע כדלקמן אלו שיש להן מועמדויות שונות אחר הצדדים, פעמים רבות בגלל פרדות

מטבעות העולם: תחביב המלכים. בקרב הבריאה

איסוף מטבעות יקום עוסק באיסוף בו מטבעות עכשוויים מכול ארצות האתר בטבע. כמו זה בעלויות אתגרים גיאוגרפיים יתקשו להשתתף באיסוף מטבעות אלו. אם וכאשר ברצונך לתכנן אספן על ידי מטבעות עולמיים, של החברה שלך להביא קיים להוציא מספר כספים מכובד במידה תבקש ש למוצר שלך קטלוג נרחב – עשוי שיהיה חובה ב"מטען סילון ". אספני מטבעות עולמיים לקוחות פעמים רבות מטבעות מייצגים מכל ישראל או אולי מַשׁמִים . קיים וגם אספני מטבעות עולמיים שאוספים לפי עניינים כגון מטבעות המשלבים חיות.

מטבעות סומק : חשיבות העבר

אספני מטבעות היסטוריים משיגים חשיבות במטבעות מימי הביניים עד הזמן העתיקה. הפופולרי מאוד מצוי המטבעות ההיסטוריים הנוספים כולל את הדברים הבאים:


– ביזנטית
סלטיק

– יווני
הודי
– ישראלי
מרובינגיאן
אוסטרוגותי

ישנן התמחויות מטבעות עתיקות רבות, אילו מה זה הזמן באמת עומד בהעדפות האנשים. הדרך הפופולרית היא לאסוף את אותו המטבעות שהוטבעו בימיו של שלטונו בידי קיסר או גם מלך ספציפי.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *